Marketing căn bản – Một số khái niệm cơ bản

Marketing căn bản – Một số khái niệm cơ bản
Tháng Sáu 06 21:25 2016

Marketing_BasicconceptChào bạn!

Trong bài viết này, Uy sẽ hệ thống hóa một số những khái niệm cơ bản mà một người làm marketing cần phải biết để có cơ sở nền móng phục vụ cho quá trình tác nghiệp. Các khái niệm cơ bản đó gồm:

1. Nhu cầu tự nhiên là gì?

Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được;

2. Mong muốn (ước muốn) là gì?

Là cách thức biểu hiện nhu cầu tự nhiên tương ứng với trình độ văn hóa và cá tính của con người;

3. Nhu cầu có khả năng thanh toán là gì?

Là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng mua sắm;

4. Trao đổi là gì?

Là hành động tiếp nhận một sản phẩm mong muốn từ một người nào đó bằng cách đưa cho họ một  thứ khác;

5. Marketing là gì?

Là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của con người;

6. Thị trường là gì?

Là tập hợp tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó;

7. Phân đoạn thị trường là gì?

Là việc phân chia thị trường thành các bộ phận khác nhau căn cứ vào các kỹ thuật và tiêu thức phân đoạn nhất định, đảm bảo sao cho trong cùng một đoạn thị trường các khách hàng đều có cùng một đặc điểm tiêu dùng như nhau với sản phẩm.

8. Định vị thị trường là gì?

Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp nhằm chiếm được một vị trí đặc biệt và có giá trị trong tâm trí khách hàng mục tiêu. Định vị thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải quyết định khuyếch trương bao nhiêu điểm khác biệt và những điểm khác biệt nào giành cho khách hàng mục tiêu.

9. Chiến lược là gì?

Là chương trình hành động, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể, là tổ hợp các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đường đạt đến các mục tiêu đó.

Như vậy một chiến lược phải giải quyết tổng hợp các vấn đề sau:

+ Xác định chính xác mục tiêu cần đạt.

+ Xác định con đường, hay phương thức để đạt mục tiêu.

+ Và định hướng phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu lựa chọn.

10. Chiến thuật là gì?

Là phương pháp sử dụng để đạt mục đích cụ thể.

(Chiến lược liên kết từ nhiều chiến thuật mà thành)

11. Chiến lược marketing là gì?

Là một hệ thống luận điểm logic, hợp lý làm căn cứ chỉ đạo một đơn vị hay một tổ chức tính toán cách giải quyết những nhiệm vụ marketing của mình liên quan đến thị trường mục tiêu, hệ thống marketing mix và mức chi phí cho marketing.

12. Chiến lược marketing mix là gì?

Là chiến lược marketing được triển khai dựa trên cơ sở của 4 yếu tố (4P): Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), xúc tiến thương mại (Promotion), kênh phân phối (Place);

(Bài viết đang được cập nhật)

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem mô tả chi tiết tại đây: https://hoangquocuy.com/minh-la-uy/

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.