Quay lại trang chủ

Dịch vụ tư vấn truyền thông trong tuyển sinh

9(11)[1]1. Nội dung gói dịch vụ cơ bản

1.1. Khảo sát, nghiên cứu, thực trạng công tác tuyển sinh của đơn vị

1.2. Chia sẻ phương pháp truyền thông & tư vấn tuyển sinh

1.2.1. Phương pháp truyền thống

1.2.2. Truyền thông qua môi trường mạng internet marketing

1.3. Các kỹ năng cần thiết khi thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh;

1.4. Quản lý tài chính khi thực hiện công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh;

2. Gói dịch vụ mở rộng

2.1. Xây dựng kế hoạch truyền thông, thông điệp truyền thông theo Quý/ Năm

2.2. Training cách thực hiện cho đơn vị

2.3. Thực hiện thí điểm tại một số đơn vị chứa khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp

2.4. Cung cấp các công cụ digital marketing phục vụ cho hoạt động truyền thông và tư vấn tuyển sinh

3. Báo giá

Vui lòng liên hệ với Uy để nhận được báo giá chi tiết.

4. Liên hệ

Vui lòng liên hệ Uy theo thông tin sau để được tư vấn cụ thể:

4.1. Email: uyhqk18@gmail.com

4.2. Điện thoại: 0945.062.863

Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.