Quay lại trang chủ

Hướng dẫn lấy mật khẩu gmail để đưa vào phần mềm Send Bulk SMS & Mail

Chào Bạn! Để gửi mail bằng phần mềm Send Bulk SMS & Mail vào inbox 100% thì bắt buộc bạn phải thực hiện bước này. Để lấy mật khẩu Gmail với mục đích trên bạn làm như sau:

1. Bước 1: Truy cập vào hòm thư Gmail của Bạn.

2. Bước 2: Kích chuột vào đường dẫn sau: https://myaccount.google.com/ Hướng dẫn lấy mật khẩu hai lớp từ Gmail

3. Bước 3: trong cửa sổ mở ra, Bạn kích chuột vào lựa chọn “Signing in Google” – “Đăng nhập vào Goole” – Lựa chọn đang được bao quanh hình chữ nhật mầu đỏ; thao tác này giúp bạn đăng nhập vào Google để tiến hành các bước lấy mật khẩu với ý đồ nêu trên.

 

 

 

4. Bước 4: trong cửa sổ mở ra, bạn kích chuột vào mục “2-Step Verification” – vùng chọn được bao mầu đỏ như trong hình.

SendBulkMail_GetGmailPass02

SendBulkMail_GetGmailPass035. Bước 5: trong cửa sổ hiện ra, bạn kích chuột vào nút mầu xanh “GET STARTED” để bắt đầu quy trình tạo và lấy mật khẩu. Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn nhập mật khẩu vào. Khi đó một cửa sổ mới hiện ra, bạn thực hiện lần lượt theo các ô đánh số mầu đỏ:

(1): Nhập số điện thoại của Bạn vào đây;

(2): Kích chọn tùy chọn này để Google sẽ gửi tới Bạn một mã xác thực;

(3): Kích vào đây để lấy mã xác thực. Khi đó Google sẽ gửi tới bạn một mã xác thực vào số điện thoại Bạn khai báo ở mục (1);

6. Bước 6: Trong cửa sổ tiếp theo, Bạn tiến hành nhập mã xác thực từ điện thoại của Bạn vào Ô bôi mầu đỏ có số thứ thự (1) rồi sau đó kích chuột vào ô có số thứ tự (2) ở hình bên dưới.

SendBulkMail_GetGmailPass04

 

7. Bước 7: Trong cửa sổ tiếp theo bạn kích chuột vào nút nhấn “TURN ON” – BẬT để hoàn thành việc thiết lập quá trình tạo mật khẩu giúp phần mềm  Send Bulk SMS & Mail  gửi mail đến inbox 100%;

SendBulkMail_GetGmailPass058. Bước 8: Thực hiện lại bước 2 và bước 3;

9. Bước 9: Cửa sổ mới hiện ra, Bạn kích chuột vào lụa chọn “App Passwords” để tiến hành tạo mật khẩu (thực hiện như hình chữ nhật mầu đỏ bao quanh bên phải);

10. Bước 10: Trong cửa sổ tiếp theo, Bạn nhập mật khẩu vào, khi đó Google sẽ gửi Bạn một mã xác thực nữa tới điện thoại của Bạn, bạn copy và dán nó vào cửa sổ mới hiển thị ra.

 

 

 

SendBulkMail_GetGmailPass0611. Bước 11: Trong cửa sổ mới hiện ra, Bạn lần lượt chọn đúng theo các lựa chọn ở hình bên dưới:

(1): Chọn Mail – thư;

(2): Chọn window computer – window trên máy tính;

(3): Generate – tạo mật khẩu

Cuối cùng kích chuột vào nút nhấn mầu xanh GENERATE để tạo mật khẩu;

12. Bước 12: Cửa sổ mới hiện ra, Bạn copy mật khẩu ở khung chữ nhật mầu vàng và dán vào phần mật khẩu vào ô SMTP Password trong phần “My Email => Email API => SMTP API => Kích nút nhấn ADD” trong phần mềm Send Bulk SMS & Mail; Cuối cùng bạn nhấn nút “DONE” trong cửa sổ bên dưới.

SendBulkMail_GetGmailPass07

Chúc bạn thành công!

 

Viết một lời bình

1 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.