Họp trù bị chuẩn bị tổ chức GALA sinh nhật GĐKT tròn 02 tuổi

Họp trù bị chuẩn bị tổ chức GALA sinh nhật GĐKT tròn 02 tuổi
Tháng Sáu 20 00:12 2016 In bài viết này

Phiên họp trù bị gồm các thành phần chủ chốt trong việc tổ chức Gala sinh nhật lần thứ 2 cho cộng đồng gia đình kế toán – Một sự kiện dự kiến quy tụ hơn 700 thành viên tham dự. Mọi hoạt động diễn ra từ khi manh nha đến khi kết thúc sự kiện hoàn toàn do các thành viên trong cộng đồng tự biên soạn, tổ chức, thực hiện theo tiêu chí “Cây nhà lá vườn”. Một sự thách thức muôn vàn khó khăn dành cho toàn bộ các thành viên trong ban tổ chức.

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

UyHQ
UyHQ

Xem mô tả chi tiết tại đây: http://hoangquocuy.com/minh-la-uy/

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu vào hệ thống! Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Dữ liệu khác của bạn cũng sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba.
Tất cả các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập.