Quay lại trang chủ

Thông tin thanh toán

Bạn vui lòng chuyển khoản phần phí sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo thông tin sau:

+ Chủ tài khoản: Hoàng Quốc Uy

+ Số tài khoản: 0451.001.315.502

+ Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Thành Công.

@Ps: Nội dung thanh toán ghi: Số điện thoại_Email_Tên sản phẩm/dịch vụ

Sau khi chuyển khoản thành công, Bạn vui lòng liên hệ theo số sau để được hỗ trợ và xử lý kịp thời:  0945.062.863

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ do Uy cung cấp!

Viết một lời bình

1 Lời bình

Thêm một lời bình

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu vào hệ thống! Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Dữ liệu khác của bạn cũng sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba.
Tất cả các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập.