Chia sẻ bộ tài liệu Lập kế hoạch marketing online thực tế tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ

by UyHQ | Tháng Ba 2, 2017 11:32 chiều

Chào Bạn!

Trong bài viết này, Uy chia sẻ Bộ tài liệu “Lập kế hoạch marketing online thực tế tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ“, hy vọng bộ tài liệu này sẽ hữu ích cho bạn rất nhiều.

Ai sẽ phù hợp với bộ tài liệu này?

Bộ tài liệu này gồm những gì?

  1. 01_KM hoach marketing online cho Babeme.xlsx
  2. 02_Kế hoach marketing online cho hãng thời trang Eva.xlsx
  3. 03_Mau_Ke_Hoach_Trien_Khai_Marketing_Online.xls
  4. 04_digital_strategy_framework.pdf
  5. 05_ Kế hoạch FB marketing đồng hồ.xlsx

Bạn tải tài liệu này về từ link sau: Bộ tài liệu Lập kế hoạch marketing online thực tế tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ[1]

Endnotes:
  1. Bộ tài liệu Lập kế hoạch marketing online thực tế tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gDpaa76WsqBYlCcvCmd_31VHGAvxEEOIdRakjPlLAs_MjA/viewform

Source URL: http://hoangquocuy.com/chia-se-bo-tai-lieu-lap-ke-hoach-marketing-online-thuc-te-tai-mot-so-doanh-nghiep-vua-va-nho/